Zebranie sprawozdawcze Zarządu MGW IPA w Kuznocinie k. Sochaczewa 01.03.2013r.

 

Początek roku to czas podsumowań i rozliczenia się Regionów wchodzących w skład Mazowieckiej Grupy Wojewódzkiej IPA z ich działalności w roku poprzednim. Prezydia Regionów przygotowują swoje sprawozdania, w tym finansowe. Te ostatnie są źródłem wiedzy, na podstawie której rozliczamy się z fiskusem.

1 marca członków Zarządu Mazowieckiej Grupy Wojewódzkiej IPA gościł motel w Kuznocinie
k. Sochaczewa. Jak zwykle okazało się, że Grupa ma się czym pochwalić, jeśli chodzi o aktywność na kanwie działalności statutowej. Nie wszystkie - z 10 funkcjonujących w Grupie Regionów - były w stanie zrealizować swoje plany na rok 2012, jednak w ogólnym rozrachunku jest dobrze. Lista członków zamknęła się na pozycji 414 (w tym 52 nowych członków).

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność Prezydium Zarządu, zatwierdzono sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Grupy.

Podjęto m.in. uchwałę dotyczącą zwołania 7 czerwca, w Siedlcach, zebrania wyborczego delegatów na Kongres Delegatów Sekcji Polskiej IPA. Regiony w Płocku, Sochaczewie i Siedlcach zgłosiły 9 kandydatur do tytułu „Zasłużonego dla IPA Sekcja Polska”. Plan na 2013 rok jest jak zwykle ambitny. No to działamy, jak zwykle w duchu motta Stowarzyszenia Servo per Amikeco.

 

tekst kol. Krzysztof Kapturski

  • zebranie Zarządu MGW 1.03.2013

Copyright 2018 IPA Mazowiecka Grupa Wojewódzka. All Rights Reserved.
Joomla themes by Hostgator coupon